Institutioner der giver mening

Lys er er et virkningsfuldt medie til styring af
stemning og adfærd. Og for institutioner er det
en særlig god mulighed for at skabe merværdi.
Det kræver dog at det bliver gjort rigtigt, med
omtanke og i ”børnehøjde”.

Institutions området er præget af mange regler
og restriktioner, og det kan være svært at leve
op til kravende samtidig med at man vælger
kreative og mulighedsfyldte løsninger.
Men det kan godt lade sig gøre!

Under arbejdet med forskningsprojektet “Lys
i Daginstitutioner – kvalitetslys med lavt elforbrug”,
hvor jeg var ansat til at undersøge og
udfordre den typiske belysningen gennem et
tematisk modelarbejde, har jeg fået uvurderlig
insigt i og viden om hvordan vi kan højne belysningen
i daginstitutioner, og skabe større komford
og bedre rum for leg og nærvær.

Nogle af mine vigtigste erkendelser er:
· Differencering af lys skaber, kroge og hjørner,
  som er gavligt for legen.
· Besluttede funktioner og fokus områder, giver
  mulighed for at detaildesigne det bedste lys.
· Zoneopdelt lys kan bryde det insitutiosprægede
  storrum og skabe rum i rummet.
· Zoneopdeling, kan ligesom reolvægge, gavne
  de ofte høje støjniveau og spare desuden på energien.

Jeg kan hjælpe jer med at designe løsninger der
giver plads til børnenes trivsel og legende tilgang
til læring samtidig med at det lever op til de nye
energikrav og gældende regler på området.
Derudover kan jeg hjælpe Jer med at indrage
kreativitet, farvevalg og materialer så jeres
institution bliver et helt særligt sted for både
børn og voksne.

Ring til mig hvis I vil høre mere!

spacer
institution_billedsamling1_720
Fra forskningsprojektet: “Lys i Daginstitutioner – Kvalitetslys med lavt Elforbrug – SBi-anvisning 238″

Må man lege med lyset? Ja det kunne jeg godt forestille mig ville skabe nye spændende værdier for alle.
Som supplement til grundbelysningen, kunne lys være en stærk og stemningsskabende medspiller på et
plan vi slet ikke kender til det i dag.
Venstre: Et ideoplæg til hvordan man kunne bruge lys som æstetisk værdiskaber på f.eks gangarealer
eller i frie lege områder.
Højre øverst: Idéoplæg til vægintegreret legelys, her på madras.
Højre nederst: Flytbare lyskasser der giver børnene mulighed for selv at skabe lysrum der hvor de har behov for det.

 

institution_billedsamling2_720
Belysning af bordet er en særlig vanskelig udfordring i situationer hvor både børn og voksne skal have de
bedste vilkår. Det er også et sted hvor lyset gerne skulle være af god kvalitet, have et godt lysniveau og skabe samling og ro.

Øverst: Skitse fra observatiopnsstudier.
Venstre: En belysning hvor lampen er placeret over bordet, så en voksen kan stå oprejst under den.
Lampens placering giver interiørmæssig fleksibilitet, men der mangler nærvær og fokus på situationen
om bordet samtidig med at løsningen er årsag til store blændingsgener.
Højre: Lyset er placeret i en god højde for især børnene, der ikke bliver blændet af det, samtidig skabes
der et tydeligt fokus på bordet og det der skal til at foregå her.

 

institution_billedsamling3_720
I daginstititioner skal leg på gulv prioriteres højt, da det er en flade der foregår meget på.
Billedeksemplerne herover viser hvor stor betydning forskellige vindueshøjder har for lyset og nærværet på en gulvflade.
Til venstre befinder de sig i bunden af en “kasse” med difust og indirekte lys.
Til højre definerer lysindfaldet det område på gulvet der er blevet til deres legefelt, lysrummet vil
automatisk virke dragende og skabe samling og nærvær.