Lys er essentielt for trivsel

Lys er et stærkt og virkningsfuldt medie, som har en fundamental funktion for os mennesker. Det er en oplagt kilde til at tilføje et rum stemning og æstetisk kvalitet, samtidig med at det øger menneskets ydeevne og fysiske komfort.

Med strategisk placering af lyset og det rigtige produktvalg kan man, med meget få virkemidler, skabe lige præcis det rum man ønsker.

Jeg kan hjælpe jer med at få det korrekte lys i jeres lokaler og vælge de bedst egnede lysarmaturer til de ønskede funktioner.

I får hjælp til valg af produkttype, placering, lysfarve, lyskvalitet og energioptimering, som er målrettet jeres konkrete behov og rummets
muligheder.

Ved hjælp af 3D visualisering og lysberegninger i programmet Dialux kan jeg sørge for, at I får det lys i har behov for – smukt og funktionelt.

spacer

lys_rumfarvelys_pix1_lys_og_rum_720
skitse_1_2_web_layer
Et skitseprojekt der undersøger lysets bearbejdning af overfladers reflektans og farvetone, samt udforsker
lysets modellering af rummet ud fra et æstetisk afsæt.
lys_kontorrum_pix3_lys_og_rum_720
Klassisk beregning af kontorarbejdspladser og tilstødende gangareal i et åbent kontorlandskab.
Visualiseringen viser en beregning, hvor der differentieres mellem arbejdspladsareal og de områder, der kan
kategoriseres som gangareal. Det giver et mere spændende rum at designe lyset så det passer til funktionerne,
i stedet for at bruge 60/60 loftarmaturer på hele arealet. Til højre ses belysningsplanen over samme kontorrum.
lys_gangbelysning_pix4_lys_og_rum_720
De 3 eksempler herover viser den samme gang i 3 forskellige belysninger. Alle 3 beregninger lever op til de
samme lovmæssige krav og kan lysteknisk sidestilles som mulige løsninger for rummet. Rumtegningen viser, hvor
stor betydning armaturtyper og lysretninger har for et rums karakter og visuelle fremtoning.